Forankring og afstivning

​Ringsted Spærfabrik A/S har intet ansvar for forankring og afstivning af spærene.

Det er helt uden for vort ansvarsområde om spærene opstilles, forankres og afstives korrekt. Dette har med hele husets stabilitet at gøre. Inden man starter udgravningen til huset, bør alle stabilitets og afstivnings spørgsmål være besvaret og fastlagt.

Gitterdragere kan anvendes i det afstivende system mellem 2 spærhovedet eller spærfødder. Gitterdragere anvendes til at stabilisere det afstivende system især ved store gitterspær, hvor vi altid vil tilbyde gitterdragere. Gitterdrager kan også anvendes på mindre byggerier til at stabilisere det afstivende system eller af hensyn til sikkerheden ved opstillingen af spærene.

Hvis der på vore tegninger og spær er mærket for tværafstivning( mærket ved kryds og tekst Tv. Af. på tegningen) skal de mærkede elementer sikres mod udbøjning på tværs. Dette sikres ved at der sømmes 1″ x 4″ bræt med 2 stk. 31/80 firkant søm i hvert gitterstang, og der for ca. hver 10. spær sikres med bræt mod tag eller loft under 45°, sømmet med 3 stk. 31/80 firkant søm i ender og med 2 stk. 31/80 firkant søm øvrige steder.

Yderligere information om stabilitet, afstivning og forankring kan fås fra “TRÆ 75”, “TRÆ 73, og “Træ 59” fra træbranchens oplysningsråd samt SBI-anvisningen 147 “konstruktioner i småhuse”samt SIMPSON STRONG-TIE www.strongtie.dk.

For større huse eller mere udsatte steder, må der tilknyttes en rådgivende ingeniør til projektet.

Kontakt os

Ringsted Spærfabrik A/S

+45 57 61 23 30

post@ringstedspaer.dk

Balstrupvej 107B

4100 Ringsted

CVR-nr.: 27324363

åbningstider

Mandag - torsdag: 07.00-16.30

Fredag: 07.00 - 15.30

Spørgsmål vedr. kørsel fra kl. 06.30

Der tages forbehold for evt. ændringer.