Konstruktioner

​Ringsted Spærfabrik A/S producere spær efter den fælles EU standard EN14250, og produktionen er overvåget af DNV-GL.

EN14250 er den fælles europæiske standard for produktion af tandpladesamlede spær. Standarden opstiller krav til produktionsudstyr, til kontrol og inspektion samt krav til det færdige produkt.

Ringsted Spærfabrik A/S er som virksomhed selv ansvarlig for produkternes dimensionering, og at udførsel og kvalitet overholder kravene i standarden. Vi følger vor FPC-system (Factory Production Control), med kontrol af de producerede elementer gennem flere led. FPC-systemet er som led i vor godkendelse evalueret og 1. godkendt af DS Certificering A/S.

Godkendelsesbevis spær: 0527-CPR-2197, Godkendelsesbevis fingerskarring: 0527-CPR-2273, Godkendelsesbevis Styrkesortering af konstruktionstræ: 0527-CPR-2198.
Ydeevnedeklaration: Ydeevnedeklaration.

I det følgende, hvor der er angivet tabeller eller belastninger, er benyttet følgende nye Eurocode normer:

Last og sikkerhed: Eurocode 0 og 1 (DS/EN 1990 og DS/EN 1991).
Trænorm: Eurocode 5 (DS/EN 1995).
Nationale annekser (DK).
Materiale fra Træbranchens oplysningsråd (Blandt andet TRÆ 52, TRÆ58, TRÆ73 og TRÆ75).

Inden for træspær er der mange forskellige spærtyper – valget af tagkonstruktion afhænger bl.a. af om tagrummet skal udnyttes eller ej:

På hver af linkene på de forskellige spærtyper vil der være en individuel præsentation.

 • Gitterspær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet.
 • Saksespær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet, men samtidig ønsket en indvendig lofthældning.
 • Hanebåndsspær til bygninger, hvor man ønsker at udnytte tagrummet / etablere en ny 1.sal.
 • Halvspær – til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet, men samtidig kun ønsker ensidig fald.
 • Bjælkespær / plankespær til bygninger, hvor der ønskes skrå lofter parallel med tagflade, og hvor det er muligt, at etablere understøttet kipdrager. Her findes tabeller hvor dimension på bjælker og c/c afstande kan bestemmes.
 • Specielle spær – det er kun fantasien (og statikken), der sætter begrænsningerne.
 • Tilbygninger – der skal tilpasses eksisterende byggeri, skal man være opmærksom på visse ting. (Specielt ved forlængelser).
 • Bjælkelagstabeller – træbjælkelag over 1 eller 2 fag.
 • Udhængsformer– Spær kan opbygges med forskellige udhængsformer alt afhængig af, hvordan spæret skal afsluttes på bygningen.

Dimensionering:

Spærene dimensioneres altid for en belastningsbredde på 1.0 m (C/C = 1.0 m), hvis andet ikke er foreskrevet. Beklædningen på taget er delt op i 3 kategorier “let tag” beregnes for en last på 300 N/m² på tagfladen, “mellemtungt tag” for 600 N/m² på tagfladen og “tungt tag” fra 800 – 3000 N/m² på tagfladen. (10 N svare til 1 kg).

Let tag:

(Egenvægt tag 300N/m² incl. lægter + spær).

 • Tagpap på krydsfiner/brædder.
 • Metal/stålplader på lægter.
 • Eternit på lægter.

Mellemtungt tag:

(Egenvægt tag: 600 N/m² incl. lægter+undertag+spær).

 • Tegl på lægter – alle former for tegl med undtagelse hvis de er understrøget.
 • Stråtag – med undtagelse hvis der er brugt gips som undertag – her regner vi med 750 N/m² på tagfladen.

Tungt tag:

(Egenvægt tag: 800 N/m² incl. lægter+fast undertag + spær).

 • Tegl på lægter med undertag af brædder/X-finer og pap. (800 N/m² flade).
 • F.eks. græstørv og her skal tykkelsen eller vægten oplyses (C/C er ofte mindre end 1.0 m).

I spærleverancen er incl. statiske beregninger til niveau KK1 (Konstruktionsklasse KK1) på leverede spær og de eftersendes på forlangende. Statiske beregninger dækkende til i konstruktionsklasse KK1 og udføres af vore egne ikke certificerede statikere.


Vore statiske beregninger på spærene gælder for lodret bæreevne, og med oplysninger om udførsel af eventuelle nødvendige afstivninger (hvis trykstænger i spær skal afstives). De statiske beregninger udføres i henhold til Eurocode 0,1,5 + NA.dk med tilhørende danske annekser, og med grundlag i de branche relaterede publikationer Træ 75, Træ73, Træ58 og Træ 52 – udarbejdet af Træinformation. Alle tilbud eller ordre regnes til konsekvensklasse CC2 (normal) medmindre andet er angivet. Se også “Spær på byggeplads”, hvor ansvarsforhold er beskrevet lidt nærmere.


Vore statiske beregninger indholder ikke beregninger af vindkryds, forankringer og diverse beslag til fastgørelse af vore spær. De indeholder ej heller stabilitetsberegninger af huset. Det er den bygværksprojekterende der har ansvar for den fulde bygningsberegning, hvor spærberegningen kun indgår som en lille del.

Hvis der i udbudsmateriale stilles krav om dokumentationsniveau højere end KK1, krav om certificeret statiker, eller ydelser om udarbejdelse af A1 til A5 eller skemaer B1 til B5 skal den bygværksprojekterende levere denne ydelse, og det er ikke del af vor leverance. Dette gælder også selvom det er beskrevet i udbudsmaterialet.

Kvalitetssikring produktion:

Vi har CE-godkendelse til produktion af spær, fingerskarringer og styrkesortering af træ. Dette stiller krav til vor produktionskontrol (FPC). Kontrolsystemet er i henhold til EN14250, EN14081-1 og EN15497 system 2+ med én / to årlige overvågning af ekstern godkendt auditerfirma. Vi er overvåget af DNV, og produktionen er certificeret og godkendt. Produktions dokumentation gemmes på virksomheden i 10 år.

Klik ind på ​hvordan forankrer og afstiver jeg mine spær?​ og læs videre.

Ældre godkendelse:

Vi har siden opstarten af Træspærskontrollen i slutningen af 70′ været tilsluttet og godkendt til produktion af spær. fingerskarringer og styrkesortering af spærtræ. DS-certificering godkendte 1.gang vores FPC-system den 06.06.2007.

Kontakt os

Ringsted Spærfabrik A/S

+45 57 61 23 30

post@ringstedspaer.dk

Balstrupvej 107B

4100 Ringsted

CVR-nr.: 27324363

åbningstider

Mandag - torsdag: 07.00-16.30

Fredag: 07.00 - 15.30

Spørgsmål vedr. kørsel fra kl. 06.30

Der tages forbehold for evt. ændringer.