HANEBÅNDSSPÆR

Denne type spær anvendes, hvor tagrummet ønskes udnyttet til beboelse – 1½ plan huse. Enten til nybyggeri eller for udnyttelse af 1. salen på eksisterende ét plans hus. Hanebåndsspær udføres normalt med taghældninger fra 35° – 55°. Bjælkelaget i høvlet fingerskarret konstruktionstræ i fuld længde. Bjælkelag med spændvidder over ca. 6-7 m, skal som regel altid mellemunderstøttes, dog kan større spændvidder end 6m opnås, når bjælkelaget regnes sammen med hanebåndsspæret og skunkstolper udnyttes til forøgelse af bæreevnen.
Af transporthensyn leveres hanebåndsspær normalt med løst topstykke eller delt lodret, lige til at samle med de medfølgende hulplader på byggepladsen.
Hanebåndsspær kan udføres på mange måder, herunder vil vi vise nogle typer. Hanebåndsspærene er alle vist med en skunkstolpe på 1 m og med et hanebånd der sidder 2.4 m over spærfoden. Hanebåndsspær kan udføres som en afvalmet konstruktion eller med halvvalme.

Nederst på denne side, findes bjælkelagstabeller for træbjælkelag over 1 eller 2 fag. Gå til Bjælkelag

Hanebåndsspær type A2:

Hanebåndsspær type A3:

Forskellen mellem hanebåndsspær type A2 og type A3 er den, at spærfoden på hanebåndsspær type A3 er længere end huset er bredt. Derved opnår man en større 1. sal og bedre mulighed for at udnytte 1. salen.

Hanebåndsspær type A5:

Type A5 anvendes, hvor der er et bærende dæk enten i træ eller beton.

Trempelspær med skunkrum.

Herudover kan nævnes trempelspær , der er en variant af hanebåndsspær, dog er der opbygget en lodret trempel helt ude ved facade. Spæret kan laves med eller uden skunkstolper, – og med eller uden bjælkelag. Ved denne spærtype opnår man en stor udnyttelse af rummet på 1. salen.

Trempelspær:

Trempelspær med moment stift rammehjørne for montage på eksisterende bærende dæk eller det kan leveres med et bjælkelag monteret på spæret..

Her ses et billede af en hanebåndsspærsvalm og en halvvalm.

Kehlpartier:

Ved vinkelhus fremstiller vi kehlpartier, der gør det let at bygge tagfladerne sammen.
Den type kehlparti vi fremstiller til hanebåndsspær er med kehlplanker. Når spærene på hovedhus og vinkelbygning er opstillet, kan vinkelbygningens kehlparti opstilles på medsendte kehlplanker. Kehlspærene er skåret i smig efter hældningen på hovedhuset. Hvor det er nødvendigt, at udveksle spær for at etablere gennemgang fra vinkelbygning til hovedhus, skal der udføres forstærkninger.
Ved udveksling af spær, skal der tilføjes ekstra spær og forstærkninger så bæreevnen sikres. De ekstra spær fordeles ens før og efter udveksling for kehlpartiet og sømmes sammen med det sidste hele spær som et bærespær. Herefter skal der monteres remme over hanebåndet fra bærespær (før udveksling) til bærespær (efter udveksling). Remme over hanebåndet fastgøres til hanebånd og spærhoved ved montage af låsebrædder på hver side af spæret og kiler jf. udvekslinger. Se eventuelt beskrivelse i “TRÆ 59” fra træbranchens oplysningsråd side 74-75, eller i “TRÆ 58” side 30-31.

Dimensionering af kontinuerte bjælkelag – forudsætninger:

Egenlast: 1000 N/m² (loft, isolering, egenvægt af bjælke og skillevægge) + 1500 N/m² (Nyttelast)
Nedbøjningen: De angivne spændvidder svarer til, at nedbøjningen for nyttelast (1500 N/m²) bliver maksimalt 1/600 x spændvidden.

Kontinuert bjælkelag betyder at bjælkerne løber over 2 fag (mellemunderstøttet), og at det mindste fags længde er minimum 2/3 x det største fags spændvidde.

Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på bjælkelaget.
Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv. er bjælkeafstanden c/c i meter.
Det gule område er den maximale frie spændvidde på det største fag i meter ved en bjælkedimension/bjælkeafstand.

HØVLEDE BJÆLKER I T1/C18, KONTINUERT OVER 2 FAG

Bjælkedimension i mm. 0.3 m 0.4 m 0.5 m 0.6 m 0.7 m 0.8 m 0.9 m  1.0 m
45 x 145 3.78 3.37 3.02 2.76 2.55 2.39 2.25 2.13
45 x 170 4.43 3.96 3.54 3.23 2.99 2.80 2.64 2.50
45 x 195 5.09 4.54 4.06 3.71 3.43 3.21 3.03 2.87
45 x 220 5.74 5.12 4.58 4.18 3.87 3.62 3.41 3.24
45 x 245 6.39 5.70 5.10 4.66 4.31 4.03 3.80 3.61

HØVLEDE BJÆLKER I T2/C24, KONTINUERT OVER 2 FAG

Bjælkedimension i mm. 0.3 m 0.4 m 0.5 m 0.6 m 0.7 m 0.8 m 0.9 m 1.0 m
45 x 145 4.04 3.67 3.41 3.18 2.95 2.76 2.60 2.46
45 x 170 4.74 4.31 4.00 3.73 3.45 3.23 3.05 2.89
45 x 195 5.44 4.94 4.59 4.28 3.96 3.71 3.49 3.31
45 x 220 6.13 5.57 5.17 4.83 4.47 4.18 3.94 3.74
45 x 245 6.83 6.21 5.76 5.38 4.98 4.66 4.39 4.16

Dimensionering af fritbærende bjælkelag – forudsætninger:

Egenlast: 1000 N/m² (loft, isolering, egenvægt bjælke og skillevægge) + 1500 N/m² (Nyttelast)
Nedbøjningen: De angivne spændvidder svarer til, at nedbøjningen for nyttelast (1500 N/m²) ikke overstiger 1/600 x spændvidden.

Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på bjælkelaget.
Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv. er bjælkeafstanden c/c i meter.
Det gule område er den maximale spændvidde i meter ved en bjælkedimension/bjælkeafstand

HØVLEDE BJÆLKER T1/C18, ÉT FAG

Bjælkedimension i mm. 0.3 m 0.4 m 0.5 m 0.6 m 0.7 m 0.8 m 0.9 m 1.0 m
45 x 145 3.08 2.80 2.60 2.45 2.32 2.22 2.14 2.06
45 x 170 3.61 3.28 3.05 2.87 2.72 2.61 2.51 2.42
45 x 195 4.14 3.77 3.50 3.29 3.12 2.99 2.87 2.77
45 x 220 4.68 4.25 3.94 3.71 3.53 3.37 3.24 3.13
45 x 245 5.21 4.73 4.39 4.13 3.93 3.75 3.61 3.49

HØVLEDE BJÆLKER T2/C24, ÉT FAG

Bjælkedimension i mm. 0.3 m 0.4 m 0.5 m 0.6 m 0.7 m 0.8 m 0.9 m 1.0 m
45 x145 3.29 2.99 2.78 2.62 2.48 2.38 2.28 2.21
45 x 170 3.86 3.51 3.26 3.07 2.91 2.79 2.68 2.59
45 x 195 4.43 4.03 3.74 3.52 3.34 3.20 3.07 2.97
45 x 220 5.00 4.54 4.22 3.97 3.77 3.61 3.47 3.35
45 x 245 5.57 5.06 4.70 4.42 4.20 4.01 3.86 3.73
Når vi beregner hanebåndsspæret sammen med bjælkelaget, er det muligt at få bjælkelaget til at spænde længere end angivet i ovenfor stående tabeller.

ADRESSE

Ringsted Spærfabrik A/S
Balstrupvej 107b,
4100 Ringsted
CVR: 27324363

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag Kl. 7.00-16.30
Fredag Kl. 7.00 - 15.30
Spørgsmål vedr. kørsel fra Kl. 6.30

KONTAKT INFO

Tlf: +45 5761 2330
Email: post@ringstedspaer.dk

© Copyright – All rights reserved.