SPØRGSMÅL OG SVAR

Her finder du svarene på de mest almindelige spørgsmål fra tømrermesteren, arkitekten, den rådgivende ingeniør og “gør det selv” folket. Klik på spørgsmålene herunder.

KAN MINE SPÆR BÆRE TEGL?

Alle vore spær indtil 2001 er stemplet på spærhoved med bl.a. oplysninger om tagvægt, og har været det siden vi startede. På stemplet står der, hvilken last dine spær er beregnet til – let tag = 300 N/m² (Evt. 30 kp – “kilo pond” – gammel benævnelse) og mellemtungt tag – 600 N/m² (Evt. 60 kp – “kilo pond” – gammel benævnelse). Efter 2001 må tagvægten aflæses på følgedokumentation eller spærtegninger. Vi har i vort arkiv mulighed for at gå 10 år tilbage, og kan være behjælpelig med at oplyse hvilken taglast spær, vi har leveret, er dimensioneret til.

Vi kan anbefale dig at se på stemplet som sidder på spærhoved – står der 300 N/m² i last på stemplet, kan de ikke bære tegl!

Ønskes der stadig tegl på huset, må vi henvise til en rådgivende ingeniør. Den rådgivende ingeniør kan efterregne dine spær til tegl og herefter fortælle dig, hvordan du kan forstærke dine spær så de kan bære tegl. Står der 600 N/m² kan spærene bære tegl!

Ved gitterspær, vil det dog ofte være en billigere løsning, blot at købe nye spær. De nye spær monteres på ekst. rem, men løftes eks. 45mm så de går fri af eksisterende lofter. De gamle spær bibeholdes – og bære lofterne, de nye spær dimensioneres så de kan bære tegl.

Vi er også vidende om at der i handlen findes en tegltype “økonomitegl”. Denne tegltype kan måske overholde kravet til egenvægt tagbeklædning på max 250N/m² (25 kg/m²) oplagt, incl. vægt af lægter, og kan i så fald anvendes på eksisterende spær beregnet til let tag. Men her må produktinformationen på teglene nærstuderes. Spørg i trælasthandlen for produktblad.

KAN MINE EKSISTERENDE SPÆR BÆRE SOLCELLER?

Der kan umiddelbart ikke svares på spørgsmålet når det stilles så simpelt, men der er flere muligheder for at vurdere bæreevnen.

De oplysninger vi har om solceller, giver at de typisk vejer ca. 15 kg/m² oplagt (150N/m²).

Generelt kan det siges, at hvis spærene er dimensioneret til let tag (30 kg pr. m² tag) – 300N/m² tagvægt incl. egenvægt lægter og spær), er der meget lidt reserve der kan give den fornødne bæreevne for solceller. Typisk vejer eternit 15 kg/m², lægter + spær 7-8 kg/m², ialt 22-23 kg/m². Når spærene er beregnet for egenvægt på 30kg/m² er der ikke plads til yderligere vægt.

Hvis spærene er dimensioneret til tegltag (60kg/m² tag) – 600N/m² tagvægt incl. egenvægt lægter og spær, er der typisk lidt reserve. Ved at tage dokumentationen på det anvendte tegl, er der oplysninger og deres vægt oplagt pr. m². Dertil skal lægges egenvægt spær + undertag + afstandslister + lægter, for at kunne vurdere den totale last. Typisk vil spær + banevarerundertag + afstandslister + tegl veje 8-10kg/m². Dvs. at der er 50kg/m² for tegl og solceller.

Spærene kan dog have “overbæreevne”, men det kræver så en kontrolberegning. Hvis vi har leveret spærene indenfor de sidste 10 år, har vi mulighed for at finde spær tegningerne i arkivet.

Vi kan mod betaling udføre kontrolberegning af vore tidligere leverancer, hvis vore oprindelige spær tegninger kan fremskaffes. Vi kan udfører dette i flere trin, enten en vurdering (ja/nej), – hvis “ja” – kan vi fremstille statiske beregninger til eftervisning, – hvis “nej”, kan vi fremstille et projekt for forstærkning af spærene.

Vurdering ja/nej: Vil typisk koste 500-2000kr. pr. spær variant når vore oprindelige spær tegninger fremlægges.

Statisk dokumentation, hvis “ja”, tillæg 1000,- pr. spær variant.
Forstærkningsprojekt i henhold til tilbud.

Da der pr. 1/3-2013 er kommet nyt nationalt anneks vedrørende snelast, skal spærkonstruktionen formentlig vurderes ud fra denne nye snelast som er højere end den snelast som spærene tidligere er beregnet for. Kunden kan dog efter eget ønske oplyse om vi skal udføre beregningen efter ny eller gammel snelast.

MURREMME

For vore spær er det underordnet, om de ligger af direkte på muren eller på en murrem oven på muren. Der ville måske opstå et problem, hvis der ikke var en murrem – da der ikke må skæres i spæret, hvis der derfor er lidt unøjagtigheder i højden på væggen, hvor spæret ligger af på. Vi tegner derfor altid en 50 x 100 mm. murrem på vores tegninger. Der kan ved ekstremt store spændvidder være brug for bredere remme for at kunne klare kontakttrykket fra spær mod rem.

Ved åbninger (dørhuller, vindueshuller, skydedørspartier, åbninger for garage o. lign.) er det nødvendigt i hvert tilfælde at beregne, hvor kraftige remmene skal være. Hvis du ønsker limtræs remme, kan vi henvise til “Træ 30” fra træbranchens oplysningsråd – på side 24 er en dimensionstabel for facade remme. Ønskes gasbetonoverliggere/ståltegl/ lecabjælker skal du se i producentens anvisninger. Vi kan i enkelte tilfælde, hvor vi leverer spærene, være behjælpelige med beregning af limtræsbjælker/stålbjælke. Af anden litteratur kan nævnes “Dimensionering med diagrammer”, men denne bog skal anvendes med en del konservatisme, da der ikke er taget hensyn til nedbøjningskrav i tabeller.

Nærmere beskrivelse kan findes i “TRÆ 59” fra træbranchens oplysningsråd.

SBI anvisning 254 “Småhuse – styrke og stabilitet”.

FORANKRING OG AFSTIVNING

Ringsted Spærfabrik A/S har intet ansvar for forankring og afstivning af spærene.

Det er helt uden for vort ansvarsområde om spærene opstilles, forankres og afstives korrekt. Dette har med hele husets stabilitet at gøre. Inden man starter udgravningen til huset, bør alle stabilitets og afstivnings spørgsmål være besvaret og fastlagt.

Gitterdragere kan anvendes i det afstivende system mellem 2 spærhovedet eller spærfødder. Gitterdragere anvendes til at stabilisere det afstivende system især ved store gitterspær, hvor vi altid vil tilbyde gitterdragere. Gitterdrager kan også anvendes på mindre byggerier til at stabilisere det afstivende system eller af hensyn til sikkerheden ved opstillingen af spærene.

Hvis der på vore tegninger og spær er mærket for tværafstivning( mærket ved kryds og tekst Tv. Af. på tegningen) skal de mærkede elementer sikres mod udbøjning på tværs. Dette sikres ved at der sømmes 1″ x 4″ bræt med 2 stk. 31/80 firkant søm i hvert gitterstang, og der for ca. hver 10. spær sikres med bræt mod tag eller loft under 45°, sømmet med 3 stk. 31/80 firkant søm i ender og med 2 stk. 31/80 firkant søm øvrige steder.

Yderligere information om stabilitet, afstivning og forankring kan fås fra “Træ 58 og Træ 59” fra træbranchens oplysningsråd, SBI anvisning 254 “Småhuse – styrke og stabilitet” samt SIMPSON STRONG-TIE http://www.strongtie.dk For større huse eller mere udsatte steder, må der tilknyttes en rådgivende ingeniør til projektet.

HVILKE SORTERINGER ER DER INDEN FOR TRÆ OG HVAD KAN JEG ANVENDE?

Træ er mange ting, men konstruktionstræ er defineret og sorteret. Usorteret træ som regler o. lign. må benyttes, hvor der ikke er bæreevnemæssige krav (herunder ikke bærende skillerum). Lige så snart træet skal benyttes til bærende konstruktioner skal det være styrkesorteret og CE mærket. Den mest kendte sortering er T1. Stilles der yderlige krav til træets styrke kan benyttes T2.

For at en virksomhed kan godkendes til sortering af konstruktionstræ, skal den være dokumentere at der kan sorteres efter gældende regler, og være underlagt ekstern kontrol. Alle vore sortere har gennemgået styrkesorteringsuddannelse på AMU center vestjylland (eller tilsvarende). De er løbende opdateret med seneste regler. Sidste nye regelsæt er INSTA 142:2009, som skal anvendes ved sortering efter januar 2010. Alle vore sorteringsmedarbejdere er opdateret på det nyeste regelsæt i december 2009.

Vi er godkendt, kan styrkesortere og CE-mærke det styrkesorterede spærtræ – som eneste spærfabrik i Danmark.

I forbindelse med indførelse af DS/EN 14081-1 (INSTA 142) har det styrkesorteret træ fået nye benævnelser på styrkeklasse, ofte vil benævnelserne T1 og C18 blive anvendt både ved mærkning og i omtale for den samme styrke.

Eks: Sortering: Styrkeklasse T0 C14 T1 C18 T2 C24. Derudover vil der også i handlen kunne findes træ mærket MC18 og MC24. M’et står for maskinsortering. Den maskinsorterede vare vil ikke altid være så pæn som den visuelt styrkesortede varer, hvorfor mange foretrækker den visuelt styrkesortede varer.

Under bjælkespær kan du finde tabeller hvor T1/C18 og T2/C24 anvendt.

Ligeledes anvendes T1/C18 og T2/C24 i bjælkelags tabellerne under hanebåndsspær.

Vore fingerskarringer er ligeledes godkendt til bærende konstruktioner, og vi fremstiller T1/C18 samt T2/C24 fingerskarringer i henhold til EN15497.

BESTILLING / TILBUD

Ved bestilling/tilbud på spær skal følgende oplyses sammen med en snit- og grundplanstegning:

  • Tagbeklædningens art eller egenlast, og om der anvendes 1 eller 2 lag loftmateriale (eks. 2 lag gips).
  • Spærafstand (normalt 1m, hvis andet ikke er oplyst).
  • Spærtype.
  • Taghældning (eventuelt kiphøjde på spærene).
  • Længde på spærfoden – spændvidden.
  • Understøtnings forhold – remplacering.
  • Udhæng målt vandret eller på spærhovedet.
  • Gangbroklods (skal der monteres gangbroklods eller ej), og om denne indgår i det stabiliserende system.

De forskellige definitioner er vist på billedet.

Vi udfærdiger dig/jer så et skriftlig tilbud, som bliver sendt/faxet til dig igennem din trælasthandel, hvorved du får din netto pris direkte.

Når vi har modtaget ordren, udarbejder vi produktionstegninger. Tegningerne SKAL GODKENDES inden produktion og i god tid inden ønsket levering. På forlangende fremsender vi statiske beregninger på spær og bjælkelag, som er ordret. Yderligere oplysninger omkring montage, fastgørelse, vindkryds m.m. kan findes i pjecerne “TRÆ 52”, “TRÆ 58” og “TRÆ 59” fra træbranchens oplysningsråd.

Alle priser vi oplyser er brutto priser, dvs. tømmerhandlens vejledende udsalgspriser excl. moms. Vi sælger kun vore varer gennem anerkendte tømmerhandlere.

ADRESSE

Ringsted Spærfabrik A/S
Balstrupvej 107b,
4100 Ringsted
CVR: 27324363

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag Kl. 7.00-16.30
Fredag Kl. 7.00 - 15.30
Spørgsmål vedr. kørsel fra Kl. 6.30

KONTAKT INFO

Tlf: +45 5761 2330
Email: post@ringstedspaer.dk

© Copyright – All rights reserved.